back to top

Ljekovito blato – peloidi

Što je ljekovito blato, povijest, način nastanka, podjela ljekovitih blata i najpoznatija ljekovita blata u svijetu?

Ljekovito blato (peloidi) su proizvodi koji nastaju miješanjem mineralne vode, slane morske vode i vode iz slanih jezera s organskim i anorganskim tvarima. Najčešće nastaju tijekom bioloških i geoloških procesa, a koriste se u brojne terapeutske svrhe, kupanjem ili nanošenjem na dijelove tijela.

Brojni su pisani tragovi o korištenju mineralnih i termomineralnih voda iz izvora u balneološko-terapeutske svrhe u starim kulturama poput asirsko-babilonske i egipatske. Kasnije je praksa korištenja peloida prenijeta na europski kontinent u grčko i rimsko doba. Lječilišta su osnovana jer se vjerovalo da voda tijekom kretanja gubi svoje ljekovito djelovanje.

Sredinom 20. stoljeća, točnije 1938. godine sva ljekovita blata nazivaju se zajedničkim imenom peloidi. Osim ovog naziva u literaturi se susreće i naziv fango (ljekovito blato nastalo iz vulkanskih stijena pod utjecajem termalnih voda).

ljekovito blato
Ljekovito blato - peloidi

Ljekovito blato nalazimo na izvorima mineralne vode, u zaljevima, na ušćima rijeka i mora, u ušćima, lagunama, depresijama, starim kraterima.

 1. PRIRODNI PELOIDI – nastaju taloženjem i razgradnjom organskih i anorganskih tvari.
 2. UMJETNI PELOIDI – predstavljaju prirodne peloide koji se prije upotrebe obrađuju dodavanjem posebnih komponenti koje dodatno pojačavaju njihovo ljekovito djelovanje.

Po definiciji, organski peloidi su peloidi koji sadrže više od 10% organske tvari. Oni su zapravo produkti koji nastaju truljenjem raznih biljaka, većih i manjih, nakon čega nastaju treset i mulj.

Gradivnu komponentu anorganskih peloida predstavljaju gline, vapnenci i dolomiti. Anorganski peloidi su izvorsko blato. Prema kemijskom sastavu dominiraju spojevi anorganskog podrijetla.

Tu su i mineralne vode i minimalne količine organske tvari. U geološkom smislu najčešće nastaju u stijenama s brojnim pukotinama, po kojima voda prolazi i otapa anorganske komponente.

Organski peloidi nastaju truljenjem. Po kemijskom sastavu dominiraju spojevi humusnog podrijetla s biljnim ostacima, s malim udjelom anorganske tvari. Uglavnom su uzrokovane dugotrajnim boravkom niskog raslinja pod vodom, bez prisustva kisika, pri čemu dolazi do truljenja.

ljekovito blato
Ljekovito blato - peloidi

Mješoviti peloidi se dijele na vulkanske i pseudovulkanske

Vulkanski peloidi nastaju od magmatskih stijena s povećanom prisutnošću vode visoke temperature i plinova koji su stalni pratioci vulkanskih procesa. U svom kemijskom sastavu imaju puno natrij-alumino-silikatnih komponenti. Pseudovulkani se inače nazivaju blatnim vulkanima.

Što se tiče građevnih komponenti peloida, oni se najčešće sastoje od vode, organskih i anorganskih tvari. Sadržaj vode kreće se od 23% do 92%. Voda je sastavni dio tekuće faze peloida (peloidne otopine) koja je kao takva najaktivnija u balneološko-terapijskom smislu.

Peloidi u svom sastavu sadrže neke od sljedećih kemijskih elemenata: Fe, S, Al, Cl, Na, Ca, Si, različito vezane plinove, mikroorganizme i radioaktivne elemente.

Godine 1906. francuski znanstvenik René Quinton objavio je knjigu “L’eau de Mer, Milien Organic” (Morska voda-organski medij) u kojoj je objasnio kemijsku sličnost krvne plazme i morske vode.

Kada je riječ o balneološko-terapijskom djelovanju na pacijente, najvažnije je toplinsko djelovanje peloida.

Najpoznatiji peloidi u svijetu su: peloidi Mrtvog mora (kozmetika Ahava), peloidi topličkog tretmana u Abano Terme (Italija), peloidi toplica Bohi i El Raposo u Španjolskoj. Svi se uglavnom koriste u dermatologiji s vrlo dobrim rezultatima u liječenju psorijaze i dermatitisa.

Što se Srbije tiče, najpoznatija ljekovita blata vezuju se za: Banju Koviljaču, Banju Vrujci, Kanjižu, Rusandu, Palić i brojna druga.

ljekovito blato - peloidi
Ljekovito blato - peloidi

Ljekovito blato se koristi u liječenju raznih bolesti kao što su:

 1. Poremećaji respiratornog trakta (astma i bronhitis)
 2. Reumatizam
 3. Razne upale i otekline
 4. Razne kožne bolesti
 5. Neuralgija
 6. Osteoporoza
 7. Išijas

Ljekovita blata koriste se za tretmane lica u kozmetici, tako što smanjuju pojavu masnoće na licu i time osiguravaju bolju hidrataciju kože. Koriste se u obliku ambalaže i u obliku kupki.

Za balneološku primjenu važno je da se peloidi sastoje od finih čestica koje omogućuju blizak kontakt s kožom. Također je važno da dobro vežu vodu i da se ne mijenjaju tijekom zagrijavanja.

Pozitivni učinci korištenja peloida:

 1. Jačanje imunološkog sustava
 2. Opuštanje tijela
 3. Hidratacija kože
 4. Smanjenje boli i otekline
 5. Poboljšanje kvalitete sna

Ukoliko ste u mogućnosti posjetiti neko od lječilišta s ljekovitim blatom, toplo preporučujemo da to učinite. Njegovo pozitivno djelovanje na cijeli organizam je višestruko te ga treba koristiti barem nekoliko puta godišnje kao preventivu.

resilako.com

Preporuka

Možda vas zanima