back to top

Pokretanje vlastitog biznisa

Pokretanje vlastitog biznisa je tajna mnogih rođenih poduzetnika, no samo se rijetki usude napraviti prvi korak.

Ova tri PROVJERENA savjeta će vam osigurati lakše pokretanje vlastitog biznisa ali i uspješno vođenje tvrtke.

Svaka vrsta biznisa, od malog do razvijenog, nosi sa sobom određene rizike i uspješno vođenje jedne firme predstavlja izazov samo po sebi. Naravno, u skladu sa razvijenošću biznisa – drugačiji su i izazovi sa kojima se možete sustresti.

U svakom slučaju, kako bi se ti izazovi prevazišli, potrebna je kvalitetna poslovna strategija. Ona uvijek podrazumijeva definiranje različitih ciljeva koji međusobno mogu da se prepliću, a za uspješno poslovanje potrebno je uložiti trud u ostvarivanje svih strateških ciljeva.

Organizacijom metodologije kojom će se vaša strategija kretati, poslovanje postaje efikasnije, a razvoj biznisa brži. Iako je ovo složen zadatak kome je potrebno posvetiti dosta pažnje, uz pomoć naših smjernica koje možete pročitati u nastavku teksta, stvorićete ideju o tome u kom pravcu vaše poslovanje treba da se kreće!

pokretanje vlastitog biznisa je tajna mnogih rođenih poduzetnika.
Pokretanje vlastitog biznisa je tajna mnogih rođenih poduzetnika.

Strategija digitalnog prisustva – korak bliže kupcima

Kada se bavite poslom koji podrazumijeva kontakt s potencijalnim kupcima ili korisnicima vaših usluga, jako je važno da budete u toku s promjenama. Digitalni mediji su već nekoliko decenija prisutni u poslovanju, ali se tokom posljednjih desetak godina njihova popularnost znatno povećala.

Mnogim ljudima je danas sigurna i brza online kupovina jedan od najvažnijih faktora prilikom odabira kompanije od koje žele da kupe prozvod ili naruče neku uslugu. Samim tim, imati dobru online prezentaciju i biti uopšte prisutan u svijetu digitalnog danas se smatra jednim od imperativa prilikom formiranja strategije poslovanja.

Osim dobre e-prodavnice, potrebno je napraviti plan digitalnog marketinga, koji će vašu promociju proširiti u velikoj mjeri. Tako ćete uspjeti doći do mnogo više ljudi u odnosu na to koliko bi vas ljudi primjetilo koristeći samo kanale tradicionalnog marketinga (televizija, bilbordi, flajeri, plakati).

Vaša internet prezentacija trebala bi prenositi ključne ideje vašeg biznisa i na taj način privući svakoga ko se nađe na vašem sajtu ili profilu na društvenim mrežama. Takođe, potrebno je redovno održavanje i vođenje sajta i naloga na društvenim mrežama, kako bi vaši sadržaji uvijek bili aktuelni.

Iako ovaj posao možete obavljati samostalno, ako vam se čini nezanimljivim ili teškim, uvijek imate mogućnost da zaposlite stručnjake iz agencija za digitalni marketing koji će čitav taj proces uz nadoknadu obavljati umjesto vas.

pokretanje vlastitog biznisa
Pokretanje vlastitog biznisa

Izbalansirana cijena proizvoda – pozicioniranje na tržištu

Još jedan bitan faktor prilikom formiranja strategije poslovanja koji može znatno da utiče na efikasnost vašeg poslovanja je definiranje cijene proizvoda ili usluga koje nudite.

Prilikom odlučivanja o cijeni, potrebno je da napravite ravnotežu između vrijednosti koje ulažete u taj proizvod i emocije koju kupac dobija njegovom kupovinom.

Ovaj segment vašeg poslovnog plana prepliće se sa narednim, te je za određivanje cijene proizvoda veoma važno da uzmete u obzir konkurenciju i ciljnu grupu. Analiza konkurencije je potrebna kako biste znali kakve cijene u odnosu na kvalitet oni nude.

Određivanje ciljne grupe ljudi kojima je potreban vaš proizvod ili usluga je presudan, jer direktno implicira raspon cijena koji možete da ponudite. Možda djeluje bolje spustiti cijene koje će biti prilagođene ‘svačijem džepu’, ali ovo nije taktika koja će vam uvijek donijeti dobre rezultate.

Zato stručnjaci preporučuju čak i sprovođenje male ankete među vašim potencijalnim ili stalnim kupcima. Osim drugih pitanja vezanih za vrijednosti koje vide u vašem proizodu ili usluzi, u anketi se mora naći i pitanje o tome koliko bi kupci bili spremni platiti za vaš proizvod. Ovako dobijena cijena smatra se ‘gornjom cijenom’ i vama je indikator za raspon cijena u okviru kojeg možete raditi.

Ovako formirana cijena daće vam mogućnost za stabilnije poslovanje. Obratite pažnju na to da nekad na cijenu može uticati i to koliko sličnih proizvoda već postoji na tržištu.

Identifikacija ciljne grupe i analiza konkurencije

Za pokretanje vlastitog biznisa, ponekad vam nije potrebno mnogo novca, a kako bi on bio uspješno i efikasno vođen, jedna od ključnih stvari je identifikacija ljudi kojima se vaš posao obraća.

Ova stavka će uticati na sve dalje planove koje ćete praviti – od osmišljavanja sadržaja na društvenim mrežama, preko definisanja cijene do toga ko vam je konkurencija.

Cijna grupa se formira na osnovu odgovora na pitanje – kome želite plasirati svoj proizvod ili uslugu? Kasnije ćete nakon toga kreirati ostale stavke na koje će vaša ciljna grupa ljudi uticati.

Kada je analiza konkurencije u pitanju, morate otkiti ko nudi isto što i vi. Prije svega pogledajte primarne konkurente, ali i ostale koji su manje uspješni na tržištu.

Nakon toga je potrebno da analizirate njihove dobre i loše strane. Razmislite u čemu vam mogu biti prijetnja, a gde u njihovom poslovanju vidite priliku za sopstveni rast i u toj analiti pokušajte da odredite svoje mjesto.

pokretanje vlastitog biznisa
Pokretanje vlastitog biznisa

Dobri uslovi rada su ključ uspješnog pokretanja vlastitog biznisa

Uslovi rada podrazumijevaju opremljenost vaše firme svim potrebnim sredstvima za rad vaših zaposlenih, ali i cjelokupnu atmosferu u timu. Za postizanje uspjeha u poslovanju energija će sigurno biti jedna od najbitnijih stavki, ali ne treba zanemariti ni opremu koja se u radu koristi.

Koliko god ljudi činilo jednu kompaniju, potrebno je prema njima se postavljati kao prema zaista vrijednim činiocima u postizanju cjelokupnog uspjeha poslovanja. To će proizvesti njihovo veće zadovoljstvo, poštovanje prema poslodavcu, motivaciju i na kraju efikasnost cijelog posla.

Uspješno pokretanje vlastitog biznisa i vođenje porodičnog biznisa ili većeg biznisa, svakako je veoma komplikovana tema koja zahtijeva detaljnu obradu i mnogo izvora informacija. Mi smo vam u ovom tekstu pružili samo opšte smjernice ka kojima trebate stremiti na vašem poslvnom putu!

avokado.rs

Možda vas zanima