back to top

Šta je inspiracija, a šta motivacija?

Inspiracija i motivacija su često zamagljeni pojmovi, iako su bitno različiti procesi. Članak s Dijanom Jelenkov objavili smo prije šest mjeseci na LinkedIn-u. Ovdje prenosim prilagođenu verziju.

Ovaj članak najavljuje niz tekstova o sve traženijoj kreativnosti, istražujući kako se inspiracija razvija u motivaciju prema ostvarenju novih djela.

Rječnik Matice srpske definira inspiraciju kao “pojačanu intelektualnu, umjetničku aktivnost duha”, dok motivacija podrazumijeva davanje poticaja ili poticanje na akciju.

Latinsko porijeklo riječi inspiracija rječito vezuje ovaj pojam za život, dušu i duh, dok je osnova motivacije u motivima, poticajima i razlozima za djelovanje.

Dr. Wayne Dyer opisuje inspiraciju kao ideju koja vodi do rezultata, dok motivacija vodi osobu kamo treba ići.

Motivacija se može upravljati, ali inspiracija ima moć upravljati nama, potičući nas na djelovanje iz unutarnjih sila. Inspiracija je povezana s idejama, maštom i strašću, dok motivacija potječe iz konkretnih ciljeva i nagrada.

Umjetnici se oslanjaju na inspiraciju za stvaranje pravih umjetničkih djela, dok motivacija potiče svakoga na ostvarivanje ciljeva, bez obzira na područje djelovanja.

Oba su važna za uspjeh, jer motivacija pokreće akciju, dok inspiracija obogaćuje rezultat. U konačnici, za dobar rezultat, potrebne su i inspiracija i motivacija.

Motivacija se može lakše kontrolirati i potaknuti nego inspiracija, koja dolazi kad joj se najmanje nadamo. Ipak, oboje su ključni za postizanje uspjeha i zadovoljstva u bilo kojoj aktivnosti.

U današnjem vremenu, naglasak je sve više na motivacijskim govornicima, koji ne samo motiviraju već i inspiriraju ljude svojim riječima i djelima.

Izvor: ( samoobrazovanje.rs / eBit.hr )

Možda vas zanima