back to top

Što je EBIT ?

Što je ebit? To je operativna dobit pokazatelj je profitabilnosti koji sugerira koliko je profitabilno poslovanje društva iz redovnog poslovanja a prije obračuna poreza i kamata.

S obzirom da u izračunu EBIT nisu uključeni trošak kamata i porez, ovaj pokazatelj fokusiran je isključivo na sposobnost društva da generira profit od redovnog poslovanja, zanemarujući pritom varijable kao što su porezni teret i struktura kapitala. U nastavku pročitajte više o ovom pokazatelju profitabilnosti, njegovom izračunu i važnosti.

što je ebit definicija
Što je ebit i kako raditi izračun ebita

Izračun pokazatelja EBIT

S obzirom na strukturu Računa dobiti i gubitka iz kojeg se derivira EBIT, ovaj pokazatelj može se izračunati na dva načina, ovisno o smjeru kretanja izračuna.

Prvi način, i onaj češće korišteni, je da se od poslovnih prihoda društva oduzmu trošak prodane robe („COGS“ili „Cost of goods sold“) i operativni troškovi (plaće zaposlenika, trošak najma, trošak marketinga, trošak intelektualnih usluga, trošak amortizacije, i drugi operativni troškovi).

Drugi način izračuna EBIT kao polazišnu točku uzima neto dobit na samom dnu računa dobiti i gubitka. Neto dobit društva se uvećava za trošak poreza, a zatim i za trošak kamata te se na taj način derivira pokazatelj EBIT.

Niti jedan od ovih izračuna nije pravilniji ili točniji od drugog, oba izračuna su primjenjiva i korištena u današnje vrijeme, te oba izračuna daju identičan rezultat profitabilnosti poslovanja.

što je ebit ?
Što je EBIT ?

Važnost pokazatelja EBIT

Zarada prije kamata i poreza mjeri dobit društva generiranu iz redovnog poslovanja što ju čini sinonimom za operativnu dobit. Ovaj pokazatelj profitabilnosti iznimno je koristan jer pomaže vlasnicima društva, menadžmentu, ali i investitorima definirati sposobnost društva da generira profitabilno poslovanje, podmiruje dugove koji dospijevaju, te financira tekuće poslovanje.

Ovaj pokazatelj profitabilnosti također može biti koristan potencijalnim investitorima koji uspoređuju više različitih društava s različitim poreznim tretmanima i situacijama.

EBIT služi kako bismo mogli identificirati operativnu dobit bez uvođenja poreza u analizu, tj. može koristiti potencijalnim investitorima u slučaju da oni uspoređuju profitabilnost poslovanja dvaju ili više društava unutar iste industrije a s različitim poreznim stopama.

(svog ili tuđih) koja posluju u kapitalno intenzivnoj industriji (značajne razine dugotrajne imovine u bilanci). Dugotrajna imovina je fizička imovina (nekretnine, postrojenje i oprema i dr.) koja se u pravilu najčešće financira dugom.

Primjer uporabe EBIT a

Na primjer, društvo koje se bavi proizvodnjom automobilskih dijelova kapitalno je intenzivno društvo jer moraju financirati postrojenje i opremu za proizvodnju automobilskih dijelova. Posljedično, društva unutar kapitalno intenzivnih industrija mogu imati manje ili više duga u usporedbi s drugim društvima unutar iste industrije.

Kao rezultat toga, društva bi imala manji ili veći trošak kamata u usporedbi jedna s drugom. Ovdje nam je koristan pokazatelj EBIT jer pomaže investitorima i vlasnicima da analiziraju operativno poslovanje i potencijal zarade društva bez da su u analizu uključili trošak kamata koji može dati iskvarenu sliku o uspješnosti poslovanja društva.

sto je ebit
Što je EBIT ?

Ograničenja pokazatelja EBIT

Kao što je u prethodnom dijelu teksta spomenuto, u izračun pokazatelja EBIT uključena je i amortizacija društva što može dovesti do različitih rezultata prilikom usporedbe društava u različitim granama industrije.

Naime, u slučaju da investitor uspoređuje društvo koje u svojoj bilanci ima značajne iznose dugotrajne imovine s društvom koje ima malo dugotrajne imovine, trošak amortizacije uvelike bi naštetio financijskoj slici društva s značajnim iznosom materijalne imovine jer bi, posljedično, i sama amortizacije bila velika.

Također, društva sa značajnom količinom duga imati će i visok iznos troška kamata. S obzirom da EBIT uklanja trošak kamata, tj. ne uključuje trošak kamata u izračun, na taj se način prikazuje napuhani potencijal dobiti društva što može rezultirati iskrivljenom financijskom situacijom društva koje je predmet analize.

Upravo zbog raznih nedostataka velikog broja financijskih pokazatelja, niti jedan financijski pokazatelj, pa tako niti EBIT, ne bi trebalo zasebno proučavati bez da se u analizi ne uključe i razni drugi pokazatelji. Samo kroz izračun i analizu raznih financijskih pokazatelja društva može se dobiti jasna slika o njegovom poslovanju.

Iako sam pokazatelj EBIT nije težak za izračunat, pravilna interpretacija njegovog značenja i iznosa u pojedinim situacijama može uvelike promijeniti odluke menadžmenta o smjeru kretanja poslovanja društva ili ambicije potencijalnog investitora u analizirano društvo.

PREPORUKA

Možda vas zanima